56. Truy cập hệ thống nhưng không hiện đầy đủ thanh Menu

Khi anh/chị truy cập vao Pushsale.vn mà giao diện không hiện đẩy đủ thanh menu là do giao diện đang bị phong to, từ đó dẫn đến khuất mất một số mục Menu.

Để có thể thấy đầy đủ Menu, anh/chị Zoom In màn hình, tùy từng dòng máy có thể bấm tổ hợp phím Ctrl + - để thu nhỏ giao diện.

Last updated