3. Thống kê nhóm

Theo dõi hiệu quả của từng nhân viên sale theo khoảng thời gian

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Theo dõi các chỉ số để đánh giá hiệu quả của Telesale

 • Số sản phẩm: Tổng số sản phẩm bán được trong khoảng thời gian đã chọn

 • Doanh số khách hàng : Doanh số được tính khi sale chốt đơn (chưa phải doanh số thực tế)

 • Contact khách hàng cũ: Sau khi sale chốt đơn lần đầu, contact được tính là khách hàng cũ. Nếu một khách hàng mua nhiều lần thì từ lần mua thứ 2 trở đi số contact sẽ được cộng vào phần khách hàng cũ.

 • Chốt đơn khách hàng : Số lượng đơn chốt với khách hàng trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỉ lệ chốt với khách hàng : Số đơn chốt/Số contact

 • Doanh số tạm tính: Doanh số khách hàng mới + Doanh số khách hàng cũ

 • Phí COD: Tổng giá trị phí COD của tất cả các đơn hàng

 • Hỗ trợ COD: Tổng số tiền mà sale hỗ trợ phí COD cho khách

 • Chiết khấu: Tổng số tiền mà sale chiết khấu cho khách

 • Doanh số tạm tính (trừ chiết khấu): Doanh số thực mà công ty đã nhận, được tính sau khi kế toán đối soát nội bộ để xác nhận tiền đã về

3. Bổ sung bộ lọc Chọn nhóm hoặc Hiển thị theo nhóm tương ứng với Trưởng nhóm

 • Nếu chọn lọc theo Hiển thị theo nhóm: Hiển thị doanh số tổng của từng nhóm cho Sale Leader đó quản lý, hiển thị tất cả nhân sự trong tất cả team mà Sale Leader đó quản lý

  • Nếu lọc theo từng nhóm thì doanh số của tài khoản Sale Leader sẽ xuất hiện trong tất cả các nhóm

 • Nếu chọn bộ lọc Theo nhóm sẽ hiển thị số liệu của tất cả các thành viên thuộc các nhóm mà trưởng nhóm đó quản lý

 • Nếu chọn lọc theo Hiển thị theo nhóm chỉ hiển thị số liệu theo các nhóm thuộc trưởng nhóm đó

Last updated