Làm thế nào để sale chỉ lên đơn trong các kho đã được chỉ định

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Bật tính năng Phân quyền Sale theo kho ( liên hệ Sale/ CSKH Pushsale để bật tính năng này)

Lưu ý:

  • Nếu bật tính năng này mà Sale không được phân quyền trong bất kỳ kho nào thì không chốt được đơn.

Last updated