Khi chốt đơn xong, tại sao hệ thống nhảy ra 2 bản ghi?

Đối với quy trình của doanh nghiệp, khi Sale chốt đơn xong sẽ nhảy sang luồng chăm sóc, nên khi sale chốt đơn x ngày sau sẽ nhảy sang luồng chăm sóc. Từ đó hệ thống sẽ sinh ra thêm 1 bản ghi.

Bản ghi chốt đơn mình sẽ không thể chỉnh sửa và tác nghiệp tiếp được. Còn 1 bản ghi là để mình chăm sóc khách hàng, nếu trong trường hợp khách có nhu cầu mua tiếp thì hệ thống sẽ nhắc việc cho anh/chị, mà không cần phải ghi nhớ hay đặt báo thức để chăm sóc ạ.

Last updated