87. Cố đinh SĐT người nhận cho từng đơn vị giao hàng khác nhau

Lựa chọn cho phép khi đăng đơn hàng lên hệ thống của đơn vị giao vận sẽ thay thế SĐT khách nhận hàng bằng SĐT thiết lập. Sử dụng trong trường hợp không muốn lộ thông tin SĐT của đơn hàng với đơn vị giao vận

Đơn vị có nhu cầu đối với mỗi đơn vị giao hàng khác nhau, phần sđt người nhận đẩy sang sẽ cố định 1 sđt khác nhau để các bạn phụ trách có thể tập trung xử lý đơn

Cách thức thao tác như sau:

Bước 1: Sử dụng tài khoản Admin vào 1.4 Kết nối giao hàng ( Đối với đơn vị không sử dụng kho) hoặc 5.2.1 Danh sách kho => Cấu hình đơn vị giao hàng ( Đối với đơn vị có sử dụng kho)

Bước 2: Tại giao diện Cấu hình giao vận, Lựa chọn điền SĐT vào mục Cố đinh SĐT người nhận khi đăng đơn ( Ảnh minh họa)

Bước 3: Bấm Lưu

Lưu ý: Hệ thống sẽ ưu tiên lấy SĐT cấu hình trong form này, sau đó mới xét đến cấu hình trong 1.6 mục A14.Cố định SĐT người nhận khi đăng đơn

Last updated