2.6.3.4 Kết nối SMAX.CHAT

Pushsale đã liên kết với ứng dụng quản lý bán hàng trên fanpage facebook - SMAXCHAT. Sau khi người dùng liên kết thành công, các contact từ comment và chat từ fanpage sẽ chuyển từ Smaxchat sang hệ thố

Bước 1. Thực hiện trên https://pushsale.vn

Điền thông tin để tạo nguồn mới:

  • Loại kết nối: PartnerShip

  • Tên nguồn dữ liệu: Tên của Fanpage

  • URL nguồn dữ liệu: Đường dẫn về fanpage

  • Kênh quảng cáo: Facebook Ads

  • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

  • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

5. Copy Token kết nối

Bước 2. Thực hiện trên https://smax.chat/

4. Tại mục SHOP TOKEN, dán Token kết nối đã copy ở bên Pushsale

Vậy là Anh/Chị đã hoàn tất thiết lập kết nối Pushsale và Smaxchat.

LƯU Ý: Nếu sửa token thì các đơn của token cũ sẽ không được cập nhật trạng thái nữa.

Các trạng thái đơn hàng trên SMAX sẽ được đồng bộ với Pushsale

Hiện tại, đơn hàng về Pushsale qua SmaxChat sẽ được chia đều cho sale.

Bước 3. Kiểm tra tạo đơn trên SMAX.CHAT, đơn hàng đổ về Pushsale

Last updated