Nguồn Quảng cáo nào có hiệu quả cao nhất?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập mục 2.1 Marketing dashboard

Bước 2. Lựa chọn bộ lọc sắp xếp chọn tỷ lệ chốt, bấm tìm kiếm để hệ thống sắp xếp các nguồn theo tỷ lệ chốt từ cao đến thấp

Bước 3. Xem cột (7) tỉ lệ chốt để đánh giá chất lượng contact của nguồn

Bước 4. Trong các nguồn có tỉ lệ chốt tốt nhất, xem đến cột (13) NS/Doanh số sau ck để so sánh hiệu quả của các nguồn

Tips:

  • Bạn có thể dùng bộ lọc để sắp xếp và đánh giá hiệu quả nguồn quảng cáo theo các tiêu chí khác như: số contact, doanh số, ngân sách trên doanh số

  • Bạn nên cho nhân sự điền ngân sách của từng nguồn quảng cáo vào để có báo cáo chính xác nhất

Last updated