132. Check cước tổng đài Omicall

Để kiểm tra cước tổng đài, anh/chị Admin vui lòng thao tác như sau

Chọn 9. Dịch vụ trả phí ---> 9.1 Tổng đài ---> 9.1.6 Cài đặt tổng đài

Tại đây, anh/chị có thể check được cươc tổng đài của đơn vị

Thao tác như ảnh:

Last updated