4. Kiểm tra đơn về Pushsale

Bước 4. Kiểm tra đơn về Pushsale

1. Đặt đơn qua Link ladipage hoặc Deeplink

2. Kiểm tra contact đã về tại màn hình Hồ sơ khách hàng của Pushsale

3. Thực hiện chốt đơn

4. Cập nhật trạng thái đơn hàng trên Pushsale

5. Kiểm tra trạng thái của đơn hàng trên AccessTrade

  • Theo tài khoản ADV

  • Theo tài khoản PUB

Last updated