2.6.3.2 Kết nối FChat

Pushsale đã liên kết với ứng dụng quản lý bán hàng trên fanpage facebook - FCHAT. Sau khi người dùng liên kết thành công, các contact từ comment và chat từ fanpage sẽ chuyển từ Fchat sang hệ thống Pus

Bước 1. Thực hiện trên https://pushsale.vn

Điền thông tin để tạo nguồn mới:

  • Loại kết nối: PartnerShip

  • Tên nguồn dữ liệu: Tên của Fanpage - Loại kết nối

  • URL nguồn dữ liệu: Đường dẫn về fanpage

  • Kênh quảng cáo: Facebook Ads

  • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

  • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

5. Copy Token kết nối

Bước 2. Thực hiện trên https://fchat.vn/dashboard

1. Bấm vào Fanpage đang cần kết nối, chọn Cài đặt shop

2. Bấm vào tab Kết nối ở ngoài cùng bên phải

3. Tích chọn Pushsale.vn

4. Dán Token kết nối đã copy ở bên pushsale

5. Tiếp theo, bấm nút Lưu thiết lập

Hiện tại, đơn hàng về Pushsale qua FChat sẽ có thể được lựa chọn chia cho đúng sale mà anh/chị muốn.

Bước 3. Kiểm tra tạo đơn trên FCHAT, đơn hàng đổ về Pushsale

Last updated