4.1.11 Các bộ lọc trong tác nghiệp

Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, xử lý các đơn hàng cho sale, Pushsale cung cấp rất nhiều bộ lọc khác nhau, giúp sale tùy biến để sử dụng một cách hiệu quả.

Sale chỉ xem được các đơn hàng do mình phụ trách tại màn hình Tác nghiệp telesale

1. Tìm kiếm theo Họ tên, số điện thoại

2. Bộ lọc nhanh theo Tác nghiệp cần

Sale chỉ cần bấm vào mỗi Tác nghiệp cần khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị danh sách đơn hàng tương ứng.

3. Các bộ lọc khác

Updated 04/2020

Last updated