105. [Pushcall] Gọi ra từ Pushsale: Thiếu thông tin cuộc gọi

Triệu chứng:

Truy cập vào menu mục 9.1.4 Quản lý lịch sử cuộc gọi không thấy thông tin cuộc gọi mới nhất.

Giải pháp:

Kiểm tra trong 9.1.3 Tổng đài user thông tin tài khoản đã có SIM đăng kí chưa

Mở ứng dụng PushCall trên điện thoại, chọn góc trên bên trái, chọn Cài Đặt Sim, bấm Kích Hoạt.

  1. Trên điện thoại tắt rồi mở lại Wifi, mở lại app PushCall

  2. Trên điện thoại vào Cài đặt -> Pin -> tắt chế độ Tiết kiệm Pin

  3. Trên điện thoại vào Cài đặt -> Pin -> giới hạn sử dụng dưới nền -> Tắt "đặt ƯD không dùng vào CĐ nghỉ"

  4. Trên điện thoại vào Cài đặt -> Pin -> Các cài đặt pin khác -> Tắt "Tối ưu hoá pin"

  5. Vào Cài đặt của điện thoại -> Cập nhật phần mềm -> Tải và cài đặt phần mềm điện thoại lên phiên bản mới

Last updated