1. Thống kê tỉ lệ chốt đơn

Tính năng giúp CEO và sale leader thống kê được tỉ lệ chốt đơn qua các cuộc gọi của từng sale. Qua đó giúp CEO nắm bắt được khả năng chốt đơn qua lần gọi nào là tốt nhất

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

  1. Chọn Ngày muốn thống kê --> Chọn tìm kiếm

Chú ý: Bảng này chỉ xuất hiện trong tài khoản admin và Telesale leader. Tài khoản telesale không có tính năng này

Số liệu trong bảng sẽ được tính như sau :

  • Tổng contact mới : Bao gồm tất cả các đơn hàng mà Sale nhận được

  • Tổng chốt đơn : Là các đơn sale chốt thành công trừ hoàn, hủy

  • Tổng tỷ lệ : Là tỉ lệ chốt thành công của Sale = Tổng chốt đơn/Tổng contact mới

Update ngày 27/11/2023

Bổ sung cột doanh số và bộ lọc doanh số vào trong báo cáo 4.6.1 Thống kê tỉ lệ chốt đơn

Người dùng có thể xem chi tiết doanh số được chốt tại mỗi tác nghiệp cụ thể

Có thể tùy chỉnh các loại doanh số theo nhu cầu

Ảnh minh họa:

Last updated