Làm thế nào để CSKH biết và liên hệ kịp thời khi khách nhận được đơn hàng ?

Sử dụng tài khoản admin để thao tác

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

  1. Vào mục 1.6 Cấu hình chức năng -> Tại mục A dòng 10. Chuyển CSKH khi -> Chọn Đếm ngược CSKH theo cấu hình giao hàng

Sau khi Admin cài đặt xong, CSKH vào mục 4.1 Tác nghiệp Telesale lựa chọn tác nghiệp chăm sóc để liên hệ với những khách đã nhận được đơn hàng.

Tips:

  • Ngoài 3 trạng thái giao hàng trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn thêm các trạng thái giao hàng khác cần chăm sóc tiếp Ví dụ: Đã hoàn, Đang hoàn.

  • Cài đặt thêm thông báo tại mục 9.2.3 Quản lý tin nhắn mẫu9.2.2 Cấu hình thông báo để nhắc CSKH liên hệ kịp thời.

Last updated