Sale muốn lên đơn thủ công cho một Marketing thì phải làm sao?

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Marketing đang quản lý nguồn đó để tích chọn “Thủ công” nhằm cho phép sale lên đơn thủ công.

1. Sử dụng tài khoản marketing đang quản lý nguồn đó để đăng nhập vào hệ thống

1. Điền đầy đủ thông tin của KH sau đó chọn “nguồn” đúng với marketing mong muốn.

2. Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn “lưu đơn” lại và ra ngoài chọn kết quả của tác nghiệp là “chốt đơn” để thực hiện chốt đơn hàng.

3. Nhấn “chốt đơn” xong là đã tạo thành công đơn thủ công với đúng nguồn mà sale muốn chọn.

Update 03/2020

Last updated