Cấu hình Notification trên Mobile app và Web

1. Vào menu , chọn 9.2. Quản lý notification --> 9.2.1 Cấu hình thông báo

2. Điền đầy đủ các thông tin như sau:

Sử dụng thông báo: tick chọn sử dụng thông báo để thiết lập Noti trên app và web

Tick chọn nếu muốn thông báo tới các tài khoản sau:

Sử dụng thông báo cho Admin

Sử dụng thông báo cho chia số

Sử dụng thông báo cho sale

Sử dụng thông báo cho marketing

Sử dụng thông báo cho kho vận

Sử dụng thông báo cho kế toán

-> Ấn Lưu

II. Danh sách Cấu hình

2. Lựa chọn nhóm:

  • Nếu đơn vị muốn gửi tin nhắn theo từng tác nghiệp thì sẽ chọn nhóm Tác nghiệp

  • Nếu đơn vị muốn gửi tin nhắn theo trạng thái đơn hàng, hãy chọn nhóm Trạng thái đơn hàng

3. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị các tác nghiệp có kết quả tác nghiệp là Chốt đơn.

Chú ý: Để thiết lập tin nhắn mẫu quý khách vui lòng xem tại đây

  • Nếu muốn sử dụng tác nghiệp nào, anh/chị hãy tích vào ô Sử dụng tương ứng, sau đó chọn mẫu tin nhắn.

  • Tin nhắn có thể gửi đi ngay khi được chọn tác nghiệp tiếp, hoặc chỉ gửi đi sau khi đã đếm xong thời gian và chuyển sang tác nghiệp tiếp theo.

Sau đó bấm Lưu để hoàn thành thiết lập.

Last updated