Sale xem được tất cả những đơn hàng chốt được trong ngày như nào?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Sử dụng tài khoản sale để thực hiện thao tác này

4. Sau đó, sale chọn tiếp bộ lọc : “Trạng thái chốt đơn” chọn kết quả “Đã chốt đơn” và bấm Tìm kiếm

5. Màn hình tác nghiệp sale sẽ hiện thị tất cả các đơn đã chốt trong ngày hôm nay.

Last updated