53. Sửa combo bị lỗi out ra không sửa được

Nguyên nhân: Do khách hàng sử dụng ngôn ngữ máy tính không phải dạng Unicode nên không thể nhập dữ liệu đúng lên được Cách giải quyết: Cách 1 ( Ưu tiên): Cài đặt ứng dụng unikey để sử dụng. Link download: https://www.unikey.org/download.html Cách 2: Nếu không tài unikey thì khi nhập dữ liệu cần phải lưu ý chuyển ngôn ngữ bàn phím về dạng Unicode (Trên PC, laptop thì hầu hết là dạng tiếng anh không dấu) mỗi lần thay đổi ô nhập dữ liệu.

Last updated