43. Tại sao tôi kết nối Landing số đổ về nhưng không chia cho sale?

Nếu Doanh nghiệp đã kết nối nguồn quảng cáo mà số đổ về lại không chia cho sale thì có thể mình đã gặp một số lỗi sau:

  1. Tài khoản Sale chưa được bật "Nhận dữ liệu"

Để kiểm tra lỗi này, anh/chị dùng tài khoản Admin hoặc Sale leaderChọn 1. Quản trị nhân sự ---> 1.2 Nhân sự ---> 1.2.1 Danh sách nhân viên

Tại đây, anh/chị kiểm tra lại xem có sale nào chưa được tick nhận dữ liệu thì mình click vào để khi data đổ về thì sale sẽ nhận được.

  1. Nguồn Landing chưa được duyệt

Admin vào mục 2. Marketing ---> 2.4 Kết nối Landing - website ---> 2.4.1 Kết nối Landing

Admin tick vào Duyệt là được.

  1. Chưa có sản phẩm

Nếu anh/chị kiểm tra lại và không mắc phải 2 lôi trên thì có thể là do hệ thống chưa được cài đặt sản phẩm nào. Trong trường hợp này, anh/chị vui lòng bổ sung thêm sản phẩm.Tài khoản Admin chọn 1. Quản trị đơn vị ---> 1.3 Sản phẩm ---> 1.3.1 Danh sách sản phẩm

Tại đây, anh chị nhập thông tin sản phẩm theo hướng dẫn Tại đây.

Last updated