Lên đơn chăm sóc như thế nào?

Tác nghiệp chăm sóc là tác nghiệp sinh ra sau khi chốt đơn. Sẽ có hình trái tim để đánh dấu. Click vào hình trái tim để xem lịch sử đơn hàng của khách.

Ở tài khoản Sale, để lên đơn chăm sóc, trước tiên, tại tác nghiệp Telesale, đơn hàng từ số điện thoại đó cần được chốt thành công, sau đó hệ thống sẽ tự động chuyển tác nghiệp chăm sóc theo thời gian đếm ngược mà Admin đã thiết lập. Lúc này, hệ thống sẽ tự động sinh ra một bản ghi chăm sóc (có ký hiệu trái tim ở bên cạnh)

Với những đơn chăm sóc, anh/chị sẽ thực hiện tác nghiệp lên đơn cho khách hàng đang ở tác nghiệp chăm sóc tại bản ghi này bằng 2 cách:

Cách 1: Chọn kết quả “chốt đơn” và lên đơn cho khách hàng như bình thường.

Last updated