Làm thế nào vận đơn kho nào chỉ nhìn thấy đơn kho đấy?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 1.6 Cấu hình chức năng -> Tích chọn mục A9. Bộ phận kho vận chỉ nhìn thấy kho mình quản lý -> Bấm Cập nhật

Lưu ý:

  • Chỉ tài khoản Admin mới thực hiện được 2 thao tác trên

  • Tài khoản Kho không được phân quyền trong kho nào thì sẽ nhìn được tất cả các kho

Last updated