4.1.10 Theo dõi trạng thái vận đơn

Với mỗi đơn hàng sau khi sale chốt đơn, sale đều có thể theo dõi trạng thái vận đơn một cách chủ động, để có hướng xử lý nhanh nhất nếu cần.

1. Sử dụng tài khoản Sale, tại màn hình Tác nghiệp telesale, tìm đến đơn hàng cần theo dõi trạng thái vận đơn

2. Tại cột Trạng thái giao hàng, trạng thái vận đơn chính là dòng chữ bên trên cùng.

Có 18 trạng thái vận đơn, bao gồm:

 • Chờ vận đơn

 • Giao ngay

 • Hoãn giao hàng

 • Hủy vận đơn

 • Hủy đăng đơn

 • Đã đăng

 • Đã lấy hàng

 • Không lấy được hàng

 • Đang lấy hàng

 • Đang giao hàng

 • Đã giao hàng

 • Đã thanh toán

 • Không giao được

 • Yêu cầu giao lại

 • Giao hàng 1 phần

 • Đang hoàn

 • Đã hoàn

 • Bồi hoàn

Updated 04/2020

Last updated