Làm sao để biết số lượng khách hàng có lịch hẹn cần chăm sóc trong khoảng thời gian lựa chọn?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 4.5.8 Báo cáo lịch hẹn Telesale

2. Chọn bộ lọc Kiểu ngày "Ngày sale tác nghiệp tiếp" và Khoảng thời gian cần lựa chọn.

3. Lọc các tác nghiệp chăm sóc cần xem

4. Bấm Tìm kiếm, màn hình sẽ hiển thị ra số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện lọc.

Last updated