1.2.1.4 Xóa tài khoản

Xem video hướng dẫn Tại đây

Xóa tài khoản người dùng của đơn vị.

Lưu ý: Trước khi xóa 1 tài khoản Sale thì Admin đơn vị cần kiểm tra tài khoản sale có bao nhiêu contact chưa tác nghiệp, sau đó xuất excel để khi xóa tài khoản thì sẽ biết các contact nào cần chia sale khác.

Lưu ý: Xóa 1 tài khoản Sale : Kế toán và kho vẫn nhìn thấy đơn đã chốt của tài khoản bị xóa.

Lưu ý: Với xóa tài khoản Sale:

  • Contact của sale đang phụ trách vẫn hiển thị( đã chốt hoặc chưa chốt) => Nếu muốn cho sale khác thì bắt buộc phải phân bổ lại.

  • Doanh số: Vẫn hiển thị doanh số ở 8.5.8.

  • Đội nhóm: Vẫn hiển thị tên sale trong đội nhóm=> Nếu muốn mất tên sale thì bắt buộc phải vào tự xóa sale ra khỏi nhóm.

Lưu ý: Với xóa tài khoản MKT:

  • Tại mục 2.3 Tên MKT tạo nguồn vẫn là tên MKT đã xóa.

  • Contact về từ nguồn MKT đó vẫn hiển thị là contact của MKT đó.

  • Doanh số: Vẫn hiển thị doanh số ở 8.5.8

Last updated