116. Làm thế nào để tạo ghi chú giao hàng mặc định

Để tạo ghi chú mặc định cho giao hàng, anh/chị vui lòng thao tác như sau

Chọn 1 Quản trị đơn vị ---> 1.6 Cấu hình chức năng

Tại mục A- Chốt đơn, đăng đơn anh chị thêm nội dung vào phần

  1. Ghi chú giao hàng dành cho sale và bấm Cập nhật

Sau khi Setup xong, ghi chú giao hàng sẽ hiển thị trên popup lên đơn

Lưu ý: Với những đơn hàng được tạo trước thời điểm cấu hình ghi chú giao hàng mặc định thì sẽ không được update ghi chú vào.

Last updated