5.7.1 Danh sách đơn hàng lỗi

Cập nhật danh sách đơn hàng lỗi từ sàn TMĐT về Pushsale

2. Chọn kho và shop đã kết nối (chọn kho áp dụng với đơn vị kết nối kho với sàn TMĐT)

3. Chọn Danh sách đơn hàng lỗi đồng bộ để xem những đơn hàng bị lỗi

Mỗi một đơn đều có trạng thái mô tả lỗi để người dùng có thể sửa và đồng bộ lại đơn hàng.

Người dùng cũng có thể tìm kiếm đơn hàng lỗi theo Mã đơn hàng đối tác hoặc lọc theo thời gian đơn về hệ thống

Anh/Chị có thể xuất Excel đơn hàng lỗi để kiểm tra và theo dõi

Last updated