148. Báo cáo doanh thu marketing: Báo cáo doanh thu chi tiết sai số liệu

Báo cáo này chỉ hiển thị doanh thu của những marketing đã được Admin thêm vào nhóm. Vì vậy khi anh/chị vào xem doanh số mà thấy không đủ marketing cần thêm marketing đó vào nhóm.

Lưu ý: Đối với những đơn hàng được lên đơn từ nguồn của admin sẽ không được tính vào báo cáo.

Last updated