1.6.15 Mặc định SĐT khi gửi sang Đơn vị giao vận

Tính năng này được sử dụng cho các đơn vị có nhu cầu về bảo mật thông tin khách hàng, không muốn chuyển số điện thoại của khách hàng sang hệ thống của đơn vị giao vận.

Khi sử dụng tính năng này, số điện thoại của khách hàng sẽ xuất hiện trên đơn in từ Pushsale và được dán vào kiện hàng để bưu tá có thể giao hàng; còn số điện thoại gửi sang hệ thống của đơn vị giao vận sẽ là số điện thoại mà Admin đã thiết lập.

Bước 1. Tại tài khoản Admin, anh/chị truy cập vào mục 1.Quản trị đơn vị --> 1.6 Cấu hình chức năng

Bước 2. Anh/chị hãy tìm đến chức năng “ Cố định SĐT người nhận khi đăng đơn”, điền SĐT muốn thay thế SĐT khách hàng khi đơn hàng được chuyển qua bên hệ thống của đơn vị giao vận

Bước 3. Bấm nút Cập nhật

Lúc này, toàn bộ đơn hàng khi được chuyển sang hệ thống của đơn vị giao vận sẽ chỉ hiển thị một SĐT như đã thiết lập ở mục 13.10 trên tất cả các đơn hàng. Còn bill giao hàng khi khách hàng in từ Pushsale thì SĐT khách hàng vẫn là SĐT thực tế của khách hàng, nên khi bưu tá giao hàng vẫn nhìn được SĐT đúng của khách hàng để giao hàng cho khách.

Lưu ý: Phần cố định số điện thoại người nhận chỉ áp dụng cho các đơn vị nào chấp nhận sử dụng mẫu phiếu in đơn do Pushsale cung cấp.

Updated 06/2020

Last updated