1.3.1.1 Cập nhật thông tin sản phẩm

Hướng dẫn cập nhật các thông tin chi tiết cho sản phẩm.

Sau khi bấm "LƯU" trong phần khai báo sản phẩm, sản phẩm sẽ xuất hiện trong danh sách.

Trong phần Thao tác ở cột ngoài cùng bên phải, admin bấm vào các biểu tượng nhỏ bên trong để bắt đầu thực hiện Cập nhật thông tin sản phẩm hoặc Xóa sản phẩm.

1. Cập nhật thông tin

Nhấn vào biểu tượng "Cập nhật", màn hình sẽ hiện ra phần chỉnh sửa thông tin sản phẩm

2. Xóa sản phẩm

Doanh nghiệp không Xóa được sản phẩm đã tạo. Anh/Chị gửi mail xóa tới bộ phận kĩ thuật để được kĩ thuật hỗ trợ xử lý (liên hệ NVKD hoặc bộ phận CSKH để được cấp nội dung mail xóa sản phẩm)

3. Ngừng kinh doanh sản phẩm

Nhấn Vào biểu tượng" Cập nhật" màn hình sẽ hiển thị ra phần chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Tại màn hình Danh sách sản phẩm trạng thái sản phẩm có trong kho cũng được cập nhật theo.

Lưu ý: Với sản phẩm ngừng kinh doanh

  • Sale lên đơn sẽ không tìm thấy sản phẩm đã ngừng kinh doanh

  • MKT tạo nguồn cũng không tìm thấy sản phẩm để gán vào source, click vào tất cả sản phẩm cũng không tìm thấy sản phẩm đã ngừng kinh doanh.

  • Thủ Kho khi thêm sản phẩm vào kho thủ công cũng không thêm được, tuy nhiên import thì vẫn có thể import sản phẩm đã ngừng kinh doanh vào kho được( cần hạn chế)

  • Với contact về từ landing có sản phẩm ngừng kinh doanh thì vẫn lên đơn được nếu sản phẩm còn trong kho, chỉ khi trong kho không còn sản phẩm thì sale mới không lên đơn được( xuất hết sản phẩm trong kho để sale không lên đơn được hoặc xóa sản phẩm trong landing).

Update 3/2021

Last updated