81. Không muốn số về từ Fanpage Facebook của Marketing đã nghỉ

Trong trường hợp này để có thể xóa được kết nối với Fanpage của Marketing cũ đã nghỉ thì đơn vị cần liên hệ với nhân viên kinh doanh phụ trách hỗ trợ để viết mail nhờ hỗ trợ xử lý.

Tiêu đề mail: Hỗ trợ Xóa liên kết Fanpage Facebook - Đơn vị [Prefix]

Danh sách gửi mail: Liên hệ nhân viên kinh doanh

Nội dung mail:

"Gửi Pushsale team,

Tôi là.... Đại diện cho đơn vị..... SĐT..... và email cá nhân đăng ký trong hợp đồng 2 bên là......

Tôi đại diện yêu cầu xóa liên kết Fanpage Facebook đơn vị

Các fanpage cần xóa: ................ ( của tài khoản mkt....)

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này trước nhân sự 2 bên "

Last updated