Cấu hình tùy chỉnh Tự động tạo source theo bài post trong form 2.5.2

Đơn vị muốn sử dụng tính năng vui lòng liên hệ Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng này.

Vào 2. Marketing -> Chọn 2.5 Kết nối Facebook -> 2.5.2 Kết nối Fanpage Facebook

Khi đã bật tính năng Không cho phép tick Tự động tạo source -> không thể tick vào ô Tự động tạo source -> Giảm thiểu được tình trạng sinh source tự động mà không gán lại nguồn -> số về từ các source tự động sẽ không tính doanh số cho MKT

Pushsale bổ sung thêm log kết nối và ngắt kết nối Fanpage tại Lịch sử hoạt động trong 1.6 Cấu hình chức năng

Last updated