Cập nhật tính năng tháng 3/2023

Ngày 04/03/2023

Pushsale update tính năng:

 1. Cho phép đơn hàng vào biên bản khi quét trên app

 2. Kết nối tổng đài Pushcall trên app

 3. Update tính năng Import Excel (theo dõi chi tiết tại docs https://docs.pushsale.vn/huong-dan/quan-tri-don-vi/thong-tin-don-vi-1 )

Ngày 20/03/2023

Pushsale update tính năng:

 1. Trong form 1.5 Phân bổ data có thể chọn nhóm CSKH

 1. Thêm chức năng in Hóa đơn trên PopUP chốt đơn (bật trong system admin) Lưu ý: Ăn theo cài đặt mẫu in trong 5.1

 1. Hiển thị nút gọi trong 4.4 Kho số thả nổi đối với các đơn vị sử dụng tổng đài ( Omicall, Myhub..)

 1. Cho phép admin tự tạo được tk khoadmin (tính năng cho phép admin tạo khoadmin nhưng sẽ không lọc được tài khoản kho admin tại 1.2, cột chức vụ vẫn hiển thị warehouse)

 1. Cho phép hiển thị ô tìm kiếm trong Kho số ngay cả khi tắt tính năng D.3. Hiển thị số điện thoại trong kho số ở màn 1.6

 1. Ấn vào biểu tượng trái tim sẽ hiện ra popup xem Lịch sử mua hàng trong form 4.4 Kho số thả nổi (Chưa xử lý icon trùng)

 1. Hiển thị thêm địa chỉ khách hàng trong PopUp khi ấn vào trái tim

 1. Sửa tính năng Xem danh sách lịch sử các đơn cùng số điện thoại trong Lịch sử tác nghiệp Sale trong 4.1

 1. Bổ sung nút xem bản ghi chăm sóc tại màn sale tác nghiệp

Last updated