3. Tự động chọn kho tương ứng với địa chỉ của người nhận

Pushsale cho phép thiết lập tự động chọn kho theo miền, tương ứng với địa chỉ của người nhận.

3. Tại ô Tỉnh/TP mặc định giao từ kho này, hãy bấm vào lựa chọn tương ứng:

  • Thêm các tỉnh miền Bắc

  • Thêm các tỉnh miền Trung

  • Thêm các tỉnh miền Nam

4. Cuối cùng bấm nút Cập nhật

Lúc này, khi Sale lên đơn, sau khi chọn xong Tỉnh/Thành phố trong địa chỉ của khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị kho tương ứng.

Updated 04/2020

Last updated