128. In đơn từ Pushsale muốn hiển thị cụ thể thời gian chi tiết in?

Để in đơn từ Pushsale hiển thị cụ thể thời gian chi tiết in, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Chọn 5. Kho ---> 5.1 Đăng đơn

Tại đây, anh chị chọn In đơn

Tại màn hình chỉnh sửa mẫu in, anh/chị chọn Hiển thị ngày in và sau đó bấm Làm mới bản in

Bản in mới sẽ chứa thời gian in đơn chi tiết

Last updated