151. Doanh số và tỉ lệ chốt ở khách mới và khách cũ hôm nay là bao nhiêu?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập vào mục 4.5.7 Dashboard CEO V2 (Hoặc 8.5.2) -> Chọn bộ lọc thời gian

Bước 2. Xem cột Doanh sốTỉ lệ chốt ở Khách hàng mới và Khách hàng cũ

Last updated