4.1.13 Thiết lập nhanh thời gian nhảy tác nghiệp kế tiếp

Sau khi chọn kết quả tác nghiệp, sale có thể thay đổi thời gian nhảy tác nghiệp kế tiếp để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ví dụ: Sale Gọi lần 1 cho khách hàng, khách báo gọi lại sau 1h. Tuy nhiên sau khi chọn kết quả tác nghiệp Gọi lại sau thì đồng hồ đếm ngược hiển thị là 2h. Để phù hợp với mục đích sử dụng, Pushsale cung cấp chức năng cho phép Sale có thể sửa lại thời gian đồng hồ đếm ngược ngay tại màn hình Tác nghiệp Telesale.

Bước 1: Sử dụng tài khoản Admin

  1. Đăng nhập tài khoản Admin.

Bước 2: Sử dụng tài khoản Sale

  1. Đăng nhập tài khoản Sale

  2. Lúc này, hộp thoại Sửa lịch sử tác nghiệp được hiển thị. Anh/Chị hãy sửa lại thời gian cần chuyển tác nghiệp, sau đó bấm nút Cập nhật.

Last updated