104. [Pushcall] Gọi ra từ Pushsale trả lỗi: Kết nối hết hạn

Nguyên nhân:

Trình quản lý sim không thể lấy thông tin cuộc gọi trên điện thoại do kết nối ứng dụng PushCall trên điện thoại bị hết hạn

Giải pháp:

  • Mở ứng dụng PushCalltrên điện thoại, chọn góc trên bên trái, chọn Cài Đặt Sim, bấm Kích Hoạt.

Last updated