Tại sao đăng đơn rồi, hủy đăng đơn thì không đăng đơn được nữa?

Khi anh/chị thực hiện đăng đơn, rồi lại hủy đăng đơn, sau đó khi đăng lại thì không được, đó là vì mã đơn đấy đã có trên hệ thống đơn vị giao hàng rồi. Muốn đăng đơn lại, anh/chị cần "Đổi mã vận đơn" và đăng đơn lại.

2.Bấm mục “Đăng đơn”, Tích vào đơn cần “Hủy đăng đơn”

Last updated