74. Đăng đơn với đvvc , nhưng hủy trên đvvc quay lại hủy đăng đơn trên Pushsale không được

Trong trường hợp này, anh/chị đang thao tác ngược.

Anh/chị lưu ý:

  • Nếu anh/chị hủy đơn thành công từ Pushsale thì bên đơn vị giao vận sẽ hủy theo mình không cần thao tác nữa

  • Nếu anh/chị hủy đơn bên đơn vị giao vận trước thì không hủy ở Pushsale được nữa

Pushsale.vn chỉ nhận API trạng thái giao hàng các trạng thái sau khi đăng đơn từ ĐVVC, không đồng bộ được hành động Hủy đăng đơn

Trong trường hợp này, để có thể hủy đơn trên Pushsale, anh chị vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng và cũng cấp mã đơn cần hủy để được hỗ trợ

Last updated