13. Báo cáo thao tác nhập số

Báo cáo tạo ra nhằm mục đích giúp admin đơn vị xem được thống kê các sđt được tạo trên hệ thống

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Báo cáo chỉ dành cho đơn vị có đội nhóm, nhân sự không được add vào đội nhóm cũng không có dữ liệu báo cáo.

Bước 1: Vào menu, chọn 8. Báo cáo thống kê -> 8.5 Quản trị -> Báo cáo thao tác nhập số

Bước 2: Chọn các bộ lọc Trưởng nhóm, khoảng thời gian, kiểu ngày muốn theo dõi và bấm " Tìm kiếm"

Tại bảng trên, mình sẽ thấy được số lượng sđt ở nguồn tự động, sàn TMĐT, tự tạo thủ công, đối tác, khách cũ, sđt import lên.

Khi tick vào ô không giới hạn ngày chốt, dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng các sđt của đơn chốt là bao nhiêu mà không quan tâm đến khoảng thời gian đã chọn.

Ngoài ra, báo cáo cũng giúp đơn vị thống kê được Số contacts, Số chốt đơn, Doanh số và Tỉ lệ chốt của từng hình thức nhập số

Update 9/10/2023

Bổ sung thêm bộ lọc theo Nguồn dữ liệu ( như ảnh) từ đó giúp Đơn vị thống kê được Cùng 1 nguồn dữ liệu số được tạo ra bằng các hình thức nào

Last updated