1.4.8 Kết nối SuperShip

Sau khi API với Pushsale, kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến SuperShip, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

I. Thực hiện trên SuperShip

Bước 1: Thực hiện trên web của SuperShip https://mysupership.vn/login

II. Thực hiện trên Pushsale

Bước 2. Tại cấu hình giao hàng, chọn SUPERSHIP Điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • API Token: Dán Token đã copy ở bước 2 - Phần I

Sau đó bấm nút Kết nối

Lưu ý: Ngoài ra anh/chị có thể thiết lập "Lựa chọn xem hàng" và "Phương thức giao hàng mặc định"

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà SuperShip cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên SuperShip

Trạng thái trên Pushsale

Chờ duyệt

Đã đăng

Chờ lấy hàng

Đã đăng

Đang lấy hàng

Đã đăng

Đã lấy hàng

Đã lấy hàng

Hoãn lấy hàng

Không lấy được

Không lấy được hàng

Đang nhập kho

Đã nhập kho

Đang chuyển kho giao

Đã chuyển kho giao

Đang giao hàng

Đang giao hàng

Đã giao hàng toàn bộ

Đã giao hàng

Đã giao hàng một phần

Hoãn giao hàng

Không giao được

Không giao được

Đã đối soát giao hàng

Đã thanh toán

Đã đối soát trả hàng

Đang chuyển kho trả

Đang hoàn

Đã chuyển kho trả

Đang hoàn

Đang trả hàng

Đang hoàn

Đã trả hàng

Đã hoàn

Hoãn trả hàng

Hủy

Đang vận chuyển

Xác nhận hoàn

Last updated