35. Pushsale phân loại màu sắc tác nghiệp theo nguyên tắc như thế nào?

Trong phần 4.1. Tác nghiệp Telesale anh/chị sẽ thấy các tác nghiệp được phân loại theo màu sắc khác nhau

Màu sắc từng tác nghiệp được thay đổi dựa theo số lượng bản ghi của tác nghiệp đó, cụ thể

  • Số lượng bản ghi lớn hơn 20 là màu orangered

  • Số lượng bản ghi nằm trong khoảng 10 - 19 là màu #ffc0cb

  • Số lượng bản ghi nằm trong khoảng 5 - 10 là màu #8ad6ff

  • Còn lại màu #a6ffa8

Anh chị có thể kiểm tra mã màu tại đây: http://mamauhtml-css.vpssim.vn/

Last updated