46. Phiếu nhập kho bị sai, tôi muốn sửa lại

Để sửa thông tin phiếu nhập kho, anh/chị vui lòng thao tác như sau: Bước 1: Chọn 5. Kho --> 5.3 Xuất, nhập kho --> 5.3.2 Danh sách phiếu xuất, nhập kho Bước 2: Click vào biểu tượng "Chỉnh sửa"

Bước 3: Click vào "Hủy phiếu" và thay đổi các chỉ số cần thay đổi

Bước 4: Sau khi sửa xong, anh/chị click vào "Hoàn thành"

Last updated