3. Báo cáo công việc sale

Báo cáo tiến độ công việc của các sale, chỉ ra mỗi sale có bao nhiêu contact ứng với từng tác nghiệp ( lần gọi ) và bao nhiêu tác nghiệp chưa thực hiện

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

  1. Vào menu thả xuống (bấm vào tên đơn vị) --> Telesale leader --> Báo cáo công việc sale hoặc vào mục 4.5 Báo cáo ---> 4.5.3 Báo cáo công việc sale

2. Chọn các bộ lọc tương ứng để kiểm soát các chỉ số: Lọc theo nhóm - Lọc theo thời gian - Lọc theo kiểu ngày - Lọc theo tác nghiệp

3. Theo dõi các chỉ số để kiểm soát khối lượng công việc của sale

Lưu ý: Đơn vị phải có đội nhóm mới xem được báo cáo này

Last updated