4. Báo cáo doanh số sale

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

  1. Truy cập vào tài khoản Admin/ Sale leader/Sale

  2. Chọn các bộ lọc: Kiểu ngày - Chiết khấu - Lọc theo thời gian - Lọc theo sản phẩm - Lọc theo trạng thái giao hàng và bấm nút "Tìm kiếm" để xem chi tiết báo cáo doanh số sale

Trong đó:

(1) Đơn chốt = Đơn chốt

(2) Xác nhận giao hàng = (1) - [Chờ vận đơn] - [Hoãn giao hàng] - Hủy vận đơn

(3) Huỷ vận đơn = Huỷ vận đơn

(4) Chuyển ĐVGH = (1) - [Chờ vận đơn] - [Giao ngay] - [Hoãn giao hàng] - Hủy vận đơn

(5) Đã hoàn = Đã hoàn

(6) Đang hoàn = Đang hoàn

(7) Đã giao hàng = Đã giao hàng

(8) Đã thanh toán = Đã thanh toán

(9) % Đã hoàn = (5) / (4)

(10) % Huỷ VĐ = (3) / (1)

(11) % XNGH = (2) / (1)

Đối với tài khoản sale: Tài khoản sale chỉ xem được báo cáo doanh số của chính mình

Last updated