77. Đơn đã lên trên hệ thống có đổi nguồn dữ liệu được không?

Khi đơn đã lên trên hệ thống thì không thể đổi nguồn dữ liệu được.

Trong trường hợp anh/chị muốn thay đổi nguồn dữ liệu, sẽ có 2 cách sau đây

TH1: Đơn đã đăng đơn/hoàn thành

Để thay đổi nguồn dữ liệu, anh/chị vui lòng liên hệ Nhân viên kinh doanh phục trách hoặc gửi mail đến bộ phận Pushsale để được hỗ trợ:

Tiêu đề: Hỗ trợ Chuyển đổi data từ các source đơn vị - Đơn vị [Prefix]

Cc cho mail: Liên hệ Nhân viên kinh doanh hoặc Chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn

Nội dung mail:

Gửi Pushsale team,

Tôi là.... Đại diện cho đơn vị..... SĐT..... và email cá nhân đăng ký trong hợp đồng 2 bên là......

Tôi đại diện yêu cầu chuyển đổi data trong hồ sơ khách hàng giữa các source đơn vị

Chuyển đổi data...... từ nguồn..... sang nguồn.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này trước nhân sự 2 bên

Lưu ý: Khách hàng gửi email từ đúng email trong hợp đồng

TH2: Đơn đang ở trạng thái chờ vận đơn

Anh/chị chọn 4. Sale ---> 4.1 Tác nghiệp telesale

Mở màn lên đơn và thực hiện Hủy chốt đơn

Sau khi hủy chốt đơn, anh/chị thực hiện xóa data

Lưu ý: Chỉ tài khoản Admin mới thực hiện được chức năng xóa data

Sau đó có thể lên 1 đơn mới với đúng nguồn dữ liệu mong muốn

Last updated