9.2.4 Quản lý sms

Người dùng có thể kiểm tra lại lịch sử gửi SMS và có thể lọc theo trạng thái, loại tin nhắn thông qua chức năng này

  • Loại hành động: Là tên dựa theo lựa chọn nhóm trong Danh sách cấu hình ở mục 9.2.1

  • Loại tin nhắn: Anh/Chị sẽ có lựa chọn là 10 số cố định hoặc chọn Brandname nếu đăng kí với đối tác ESMS

  • Mã đơn: Hiển thị với những đơn hàng đã được chốt

  • TN cần, Kết quả, TN tiếp: Hiển thị theo cấu hình ở mục 9.2.1

Uodate tháng 9/2020

Các lỗi hay gặp khi gửi tin nhắn Zalo OA

Lỗi Error: 101Authorize Failed;-----------: Lỗi do Key chưa chính xác -> KH đăng nhập vào tk -> Chọn Quản lý API -> cop lại API Key và Secret Key

Last updated