2.1.1 Báo cáo ngân sách

Pushsale cho phép báo cáo theo nguồn kênh và chiến dịch thông qua UTM_Source và UTM_campaign. Chỉ với cùng 1 ladipage đăng kí trên hệ thống, Marketing cần cài đặt 2 thông số này vào link để đo lường.

Sử dụng tài khoản Marketing:

Bước 2. Lựa chọn nguồn Marketing muốn báo cáo

Bước 4. Theo dõi hiệu quả Marketing theo 13 chỉ số chính. Đặc biệt chú ý chỉ số Marketing/ Doanh số

Trường hợp 1: Landing không có contact về

Landing không có contact chỉ hiển thị 1 dòng màu xám, không thể mở rộng hay thu gọn

Trường hợp 2: Landing có contact về

Landing có contact về được hiển thị theo 3 cấp khác nhau:

  • Màu xám: Cấp landing (cấp 1)

  • Màu hồng: Cấp source (cấp 2)

  • Màu trắng: Cấp campaign (cấp 3)

Mỗi landing có thể có nhiều source và mỗi source có thể có nhiều campaign khác nhau.

Ngân sách cấp 1 = Tổng các ngân sách cấp 2

Ngân sách cấp 2 = Tổng các ngân sách cấp 3 tương ứng

Lưu ý: Với landing có contact về, sau khi nhập ngân sách, hệ thống sẽ hiển thị dòng contact và ngân sách riêng, không gộp vào cùng nhau. (xem hình bên dưới để rõ hơn)

Trường hợp này có 2 cách để thêm ngân sách marketing:

Lưu ý:

  • Nếu campaign đã thêm ngân sách có cả contact khách cũ và khách mới, thì hệ thống sẽ hiển thị ngân sách này ở cả bộ lọc "Khách cũ" và "Khách mới"

  • Khi thay đổi mkt cho nguồn landing thì mkt mới chỉ nhập được ngân sách vào tháng tiếp theo

Updated 04/2020

Last updated