Quản lý phân loại khách hàng

Tại Menu 3.1 Quản lý khách hàng Lựa chọn Setup Phân loại khách hàng bằng cách bấm chọn như ảnh:

Admin đơn vị tự thiết lập phân loại khách hàng tại màn Popup, bấm Lưu để hoàn tất thiết lập

Trong đó: Tên phân loại: Tên phân loại của khách hàng Giá trị đơn hàng từ: Doanh số thành công đạt bao nhiêu thì tương ứng với nhóm phân loại nào

  • Lưu ý: Không cài đặt được các chương trình Cài đặt nâng cao Doanh số thành công trong khoảng thời gian bao nhiêu thì được hạng nào

  • Khi sửa lại bảng cấu hình phân loại thì khách hàng hiện tại đang thuộc phân loại nào sẽ không tự động chuyển hạng phân loại chỉ thay đổi khi phát sinh đơn hàng thành công hoặc từ thành công về thất bại

  • Đơn thành công là đơn chuyển trạng thái Đã giao hàng, đã thanh toán, giao hàng một phần, tiền doanh số là doanh số tổng đơn ( Không lấy riêng được giá trị thu hộ 1 phần thực tế)

  • Chỉ tính doanh thu thành công tổng đơn đồng bộ sang KH360 , đơn trước thời điểm bật KH360 sẽ không tính vì không đồng bộ sang hệ thống KH360.

Click vào Tính toán phân loại khách có tác dụng để xóa hết phân loại hiện tại và tính lại theo bảng phân loại mới, tác vụ này chạy ngầm nên sẽ chỉ phải chờ hệ thống thực thi, sẽ có trạng thái thực thi của tác vụ này.

Ngoài ra, admin có thể tự set phân loại cho khách bằng cách bấm vào icon phân loại khách tại màn Danh sách khách hàng 360 Ảnh minh họa:

Last updated