4. Các lỗi OmiCall thường gặp & xử lý

Liệt kê các lỗi thường gặp khi sử dụng OmiCall và hướng dẫn cách khắc phục và xử lý

Sale mất nút gọi ở màn 4.1 Tác nghiệp Sale

Có 3 nguyên nhân lỗi mất nút gọi:

  • Do đã hết gói cước gọi

  • Do chưa gán đầu số: Các đầu số khi hết thời gian dùng thử sẽ tự động ngừng gán

  • Đầu số bị khóa: sim còn hạn sử dụng còn cước gọi. Lỗi báo đầu số bị khóa

Cách khắc phục

  • Do hết gói cước gọi: Khách hàng cần check trên web OmiCall để xem phí cước gọi, nếu cước gọi đã hết cần nạp thêm vào để tiếp tục sử dụng.

  • Do chưa gán đầu số: sau khi mình hết thời gian sử dụng đầu số miễn phí, cần liên hệ lại với nhân viên kinh doanh để gán lại đầu số

  • Đầu số bị khóa: báo lại với nhà mạng để được hỗ trợ.

Last updated